2019. április 26., péntek

...tavaly a magyar „Start-upokba” fektetett tőke aránya nőtt a legnagyobb mértékben az egész EU területén.


 A 2018-as évet feldolgozó nem régiben közzé tett  „Start-Up Barometer” kimutatás adatai alapján elmondható, hogy az Európai Unió területén hazánkban nőtt a legnagyobb arányban a Start-Up cégekhez eljutó tőkebefektetés mennyisége.
Bár az idén várhatóan egyenlőre még bizonytalan formában végbemenő „BREXIT” ellenére továbbra is London a Start-Up cégek EU-s fővárosa, hazánkban is jelentős tőkeerősödés figyelhető meg.

A tavalyi évben meglehetősen nagymértékű összesen 21 milliárd eurónyi töke áramlott a közel 4200 az Unióban működő Start-up céghez.  Az így befektetése kerülő tőke mennyisége 15 százalékos növekedést mutat a 2017-es évhez képest. Ebből az erősödésből és befektetési kedv növekedésből igen nagy szelethez jutottak hozzá hazai cégek. Az itthoni cégek az egy évvel korábbihoz képest dupla mennyiségű tőkefelvételét tudtak megvalósítani ez szám szerint 132 nagy összegű tranzakciót jelent.  


A tőke tranzakciók számát figyelembe véve Magyarország a nyolcadik az Európai Unió területén amely közel sem nevezhető rossz teljesítmények. Ezzel az arányszámmal elmondható hogy hazánk a közép-kelet európai régió első helyére lépett elő a Start-Upokat érintő tőkebefektetések terén. Az Unió éllovasi továbbra is Nagy Britannia, Francia és Németország ezen országok túlsúlya a közép-keleti régió nagymértékű erősödésének ellenére jelentős. Az összes uniós tőkebevonások tekintetében azok fele még mindig ezen három országban realizálódik.  


Nagybritannia 7,2 milliárd eurót, Németország 4,6 milliárd eurót, Franciaoszrág 3,4 milliárd euró kockázatitőke bevonást realizált az induló vállakozások terén a 2018-as évben. A felmért évről az is elmondható, hogy a legnagyobb 5 befektetési összegből háromat nagy brittaniai cégek kaptak kettőt pedig német induló vállalkozások realizálhattak. 

A legnagyobb befektetési összekeket elkönyvlő cégek legtöbbike online piac terek üzemeltetésével és működtetésével foglalkozik, így találunk köztük luxus márkákat és hazsnált autókat is értékesítő friss vállalkozásokat. Ide soroható még továbbá számos kiskereskedelmi platformot fejlesztő és üzemeltető vállalkozás. 

Amennyiben a téma felkeltette az érdeklődésedet számos dokumentumot érhetsz el az Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtárának nyomtatott és digitális állományiban. 


Források online adatbázisainkból:

(csak az ÓE hálózatából érhetőek el)
(A szak dolgozatok teljes szövege csak az ÓE hálózatából érhetőek el.)


Roszkowska Ewa - Application of the mars method to the evalution of grand applications and now returnabla instruments of start up busness financing. Multiple Criteria Decision Making. 2016 Vol. 11, p153-167, 15p. ISSN: 2084-1531. 

Rneski Henry - Externalities os Experience? Localization Economies and Start-Up Business Survival. Growth & Change Sept2015 Vo. 46. Issue 3, p458-480 26p. ISSN: 0017-4815

Wroldsen John - The Cownfunk Act's Strange Bedfellows: Democracy and Start Up Company Investing. Kansas Law Review. 2014 Vol. 62 Issue 2, P257-401. 45p.

Mccarney Patrik - False Start: Carving a Niche for Established Small Business Participation In Regulazion Crowdfunding Rules Designed for Startups. India Law Review. 2018, Vol. 51 Issue 1, p.277-304. 28 p. ISSN: 0090-4198 

Townsend Stacie - The Jumpstart Our Business Startup Act Tkes the Bite Out of Sarbanes-Oxley: Adding Corporate Govermnet to The Discussion. Iowa Law Review Jan2014 Vol. 99 Issue 2, p.983-918. 26p. Diagram. ISSN: 0021-0552

Erk Nejat - Business S5tartups: Cultural Economic Controversy. Managing Global Transition International Research Journal. Spring2011 Vo. 9 Issue 1, p3-13. 11 p. ISSN: 1581-6311

Standkevicene Jelena - Valuation Modell of New Start-Up Companies Lithuanian Cace. Sience Future of Lithuania Jun2012, Vol. 4 Issue 3, p.240-249. 10p. ISSN: 2029-2341.

Stewart William - Succes of ophthalmic pharmaceutical start-up companies. Acta Ophthalmologica Mar2018, Vol. 96 Issue 2, p266-268. 2p. ISSN: 1755-375X